Innsamling av nøkkeltall for 2016 Verdal Industripark

Årlig lager vi en oversikt som viser samlet omsetninginvesteringer og antall ansatte for bedrifter tilknyttet Verdal Industripark. De innsamlede opplysningene blir presentert som en samlet sum for alle bedrifter. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.

Vi ber om at dere fyller ut vedlagte skjema for oversikt over omsetning, antall ansatte og investeringer for alle firma som hadde omsetning i Verdal Industripark i 2016.

Nøkkeltall Verdal Industripark