Trøndelag bør bli en ledende næringslivsregion

Utdrag fra kronikk i Adresseavisa skrevet av Viggo Iversen, avd.leder rådgivning Proneo, Line Larsen, trainee, Proneo, Therese Troset Engan, leder innovasjon og forretningsutvikling i NTE og Rikke Stoud Platou, prosjektleder, innovasjon og forretningsutvikling i NTE, Ph.d. kandidat i innovasjon ved NORSI NTNU:

«Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser, for eksempel innen havbruk, skogbruk, jordbruk, mineraler og energi. Flere av Trøndelags industriklynger er inne i en spennende utvikling.»

Les hele kronikken i dagens Adresseavis

Kronikken finner du også på nett (betalings – side)