Skattefunn – gir bedrifter rett til skattefradrag

Skattefunnordningen gir alle norske bedrifter mulighet til å søke om tilbakebetaling av 20% av kostnadene ved utvikling av nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Hvis utviklingsprosjektet tilfredsstiller visse minimumskrav til nyhetsverdi, har et godt kommersielt potensial og skiller seg fra bedriftens daglige virksomhet er Skattefunn en rettighet som bør hentes ut av alle bedrifter som driver målrettet og prosjektbasert utviklingarbeid. Og det gjør vel de fleste!

Skattefunn administreres av Forskningsrådet. Ordningen kan søkes året rundt, og hvis søknaden sendes inn før 1. september er bedriften garantert behandling før årets utgang. Hvis søknaden blir godkjent får bedriften rett til fradrag for hele året det søkes i, altså med tilbakevirkende kraft til 1. januar.

For mer informasjon og søknadsskjema se www.skattefunn.no.

Innovasjonsselskapet Proneo AS har mange års erfaring med Skattefunn. Om du ønsker hjelp til å vurdere om du har et potensielt skattefunnprosjekt i din bedrift vil Proneo gjerne ta et uforpliktende møte, hvor vi sammen går igjennom prosjektet.

Ta en telefon til Tore Svartås, 905 72 240, så gjør vi en møteavtale!