Aktuelt

 • Innsamling av nøkkeltall for 2016 Verdal Industripark

  Årlig lager vi en oversikt som viser samlet omsetning, investeringer og antall ansatte for bedrifter tilknyttet Verdal Industripark. De innsamlede opplysningene blir presentert som en samlet sum for alle bedrifter. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt. Vi ber om at dere fyller ut vedlagte skjema for oversikt over omsetning, antall ansatte og investeringer for alle firma som hadde omsetning i Verdal Industripark i 2016.

  Les mer
 • REKORDRESULTAT FOR SIVAS INKUBATORER

  Sivas innovasjonsselskaper er i sterk vekst. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping. I fjor tok inkubatorene inn over 70 % flere nye bedrifter enn året før. Analyser av bedriftene som er eller har vært en del av Sivas inkubasjonsprogram siden 2013 viser at disse har en […]

  Les mer
 • Deepwater sikret seg russisk kontrakt

  Svenn Magne Wigen startet Deepwater Norway med den verst tenkelige timingen; samtidig som oljeprisfallet førte til full stopp i investeringer i oljebransjen. Selskapet, som leverer rustbeskyttelse til offshoreindustrien, økte likevel omsetningen kraftig fra 2015 til 2016. Da nyttårsrakettene gikk til værs sist år var det kun oppdrag for 800.000 i ordreboka. Tilbudene var ute. Nå […]

  Les mer
 • Kurs i vedlikeholdsledelse

  Den 26. – 27. april inviterer Industrinettverk Effektiv Produksjon og Kompetansekraft til et todagers kurs i vedlikeholdsledelse. Kurset holdes i samarbeid med MainTech og er et resultat av en vellykket fagdag 15.februar. Etter fagdagen kom det inn mange gode innspill på forsterkning av kursinnholdet fra deltakerne. Forutsigbar produksjon og optimal utnyttelse av produksjonsutstyr er kritisk […]

  Les mer
 • Toppindustrisenterets tjenester testes ut i Trøndelag

  8.februar ble det lagt fram en klar anbefaling om å etablere Toppindustrisenteret AS. Formålet er å styrke norsk næringslivs digitale kompetanse og konkurransekraft.   I Walter Qvams oppsummering framhevet han Proneo som et miljø som Toppindustrisenteret satser på framover for å utvikle relevante verktøy og tjenester for bedrifter som engasjerer seg offensivt i forhold til de utfordringer […]

  Les mer
 • Siva ruster innovasjonsselskapene for industriell vekst

  Proneo har fått i oppdrag av Siva å etablere tettere samarbeid med industriaktørene i vår region. Proneo Innovasjonsarena skal utvikle god samhandling, relevante metoder og verktøy og erfaringsdeling. Målet er å skape større vekst i etablert industri og samtidig bidra til utvikling av nye industribedrifter. «Dette gir oss en unik anledning til å utvikle Proneo […]

  Les mer
 • Proneo og NTNU Accel styrker samarbeidet

  Det er inngått partner-avtale mellom Proneo og NTNU Accel. Hensikten er å formalisere og styrke det strategiske og operative samarbeidet. Partene har felles mål om å utvikle innovasjonssystemet i Trøndelag for å løfte fram enda flere vekstbedrifter.

  Les mer
 • Trøndelag i den fjerde industrielle revolusjon

  «Alle» snakker om omstillingstrykket i næringslivet, drevet fram av fallende oljepris, «Det grønne skiftet», og ikke minst på grunn av de voldsomme endringene som følge av den fjerde industrielle revolusjon – Industri 4.0. Det hevdes at bortimot halvparten av dagens jobber kan være borte allerede i 2030 som følge av massiv digitalisering og robotisering som […]

  Les mer