Proneo AS

Vårt mål er å være en regional innovasjons- og utviklingsaktør som bidrar til vekst og sysselsetting. Siden selskapet ble stiftet 29. juni 2007 med utgangspunkt i selskapene IndPro, Innherred Vekst og SNU Stjørdal, har det vært stor aktivitet og vi er i dag 21 ansatte. Selskapet har forretningsadresse i Verdal Industripark og avdelingskontor i Stjørdal.

Proneos hjemmemarked er Nord-Trøndelag, men vi ser i dag at vår kompetanse som rådgivere i stadig større grad etterspørres utenfor fylkesgrensene, også i andre land i Europa.

Vi har to definerte satsingsområder:

  • Forretningsmessig rådgiving
  • Etablererassistanse med inkubatorvirksomhet som verktøy for næringsutvikling

I tillegg driver vi med eiendomsforvaltning på oppdrag fra SIVA.

Vårt mål er å være en aktiv pådriver, medhjelper og utvikler når forretningsideer utvikles til kommersielle virksomheter. Vi har et stort nettverk og bred, solid kompetanse som vi tilbyr til våre samarbeidspartnere. Proneo er solid forankret ute i distriktene, og samarbeider tett med lokalt næringsliv, politiske myndigheter og regionale forskningsinstitusjoner.

Vår ledestjerne er:

Proneo – fra idé til kommersiell virksomhet

Daglig leder: Per Anders Folladal

 

Kontaktinformasjon:

proneo
Adresse: Kjøpmannsgt. 12
Telefon: +47 900 19 827
Nettsted: www.proneo.no
Tilbake til leietakere