FNF Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv Trøndelag

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Koordinator: Marius Nilsen

Kontaktinformasjon:

Adresse: Kjøpmannsgt 12, 7500 Stjørdal
Telefon: +47 977 26 263
Nettsted: www.fnf-nett.no
Tilbake til leietakere