Ny inkubatorleder i Proneo

Marius Værdal (37) er ansatt som ny leder for inkubatorsatsinga i Proneo

Marius Værdal

Marius er rekruttert internt og har de siste årene jobbet med ulike rådgivingsprosjekter rettet mot næringslivet i Midt-Norge, og har blant annet vært prosjektleder for Kompetansekraftsatsinga.

Marius har en master i økonomi og  ressursforvaltning fra NMBU.

«Proneo driver en av de beste inkubatorene i Midt-Norge, en satsing Anne Segtnan har ledet i mange år. Anne skal nå over i ny jobb, og vi måtte finne noen som virkelig kunne ta inkubatorsatsinga ett skritt videre, over i neste fase. Vi er veldig fornøyd med at Marius vil ta på seg inkubatorlederjobben. Marius har vært i Proneo siden starten for over 10 år siden, og han har hele tiden jobbet svært næringsrettet, tett på næringslivet og industrien i regionen. Det tror vi kan være gode egenskaper når vi nå skal utvikle inkubatorsatsinga vår videre», sier Knut Baglo, fungerende daglig leder i Proneo.

Marius tiltrer stillingen 1. februar.

Ytterligere informasjon kan fås ved:

Knut Baglo, daglig leder
Tlf.: 977 38 929
E-post:  [email protected]