Trygg-Grunn

Trygg-Grunn AS tilbyr kurs og øving som gir arbeidstakere enkle mestringsverktøy som fremmer sikkerhetskultur, samarbeidsvilje og trygghet for alle som kan oppleve vold eller trusler på arbeidsplassen. I tillegg utvikler vi innovative verktøy for å skape en ny treningsarena for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser.»

Kontaktpersoner: Per Erik Daviknes og Geir Nes

Kontaktinformasjon:

Adresse: Kjøpmannsgt. 10/12 7500 Stjørdal
Telefon: 924 08 001 / 401 04 023
Tilbake til leietakere