Invitasjon til Helsehagen 2018

Som partner til arrangementet og Helse Nord-Trøndelag inviterer vi til Helsehagen 2018.

Programmet er bygd opp rundt temaene; Samhandling og samskaping, kompetanse for fremtiden og brukeren i sentrum.

I tillegg til disse programpostene settes det fokus på utfordringene som er knyttet til drift og utvikling av offentlige helsetjenester.

Nærmere informasjon om arrangementet og påmeldingsskjema finner du på Helse Nord-Trøndelag sin nettside: Velkommen til Helsehagen 2018.

Her finner du programmet for Helsehagen 2018