Stiftelsen Selvhjelp Norge AS

Selvhjelp er for alle som har et problem  de har behov for å gjøre noe med.

Selvhjelp Norge – Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vårt arbeid baserer seg på mål og oppgaver beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp samt årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Arbeidet finansieres over statsbudsjettet.
Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer lokalisert i Alta, Stjørdal, Bergen, Sandnes, Tønsberg, Oslo og Brumunddal.

Kontaktperson Stjørdal: Kari Fløttum

Kontaktinformasjon:

Adresse: Kjøpmannsgt 10/12 7500 Stjørdal
Telefon: 977 88 607
Tilbake til leietakere