YIT Infra Norge AS

YIT – en ledende anleggsentreprenør
YIT er en ledende entreprenør i det norske anleggsmarkedet med virksomhet innen asfaltering og infrastrukturprosjekter. I tillegg selger selskapet pukk og grus m.m. YIT har asfaltverk og pukkverk/materialtak over hele landet. Noen av asfaltverkene er mobile og kan flyttes dit oppdragene er. Innen infrastruktur har selskapet spisskompetanse innen tunnel, noe som gjør bygging av kraftverk og veianlegg til viktige markeder. I tillegg utføres andre typer infrastrukturprosjekter.

Kontaktpers. Stjørdal: Olav Guldseth Mob: 979 76 029 Mail: [email protected]

Kontaktinformasjon:

Adresse: Kjøpmannsgt 10/12 7500 Stjørdal
Tilbake til leietakere