Innsamling av nøkkeltall for Verdal Industripark

20. april 2023

Kraner i skyene
På vegne av Verdal kommune lager vi årlig en oversikt som viser samlet omsetning, investeringer og antall ansatte for bedrifter tilknyttet Verdal Industripark. Opplysningene blir presentert som en samlet sum for alle bedrifter gruppert på bransje.
 
Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt til kommunikasjon og presentasjon av industriparken.
 
Vi ber om at dere fyller ut skjema nedenfor for din bedrift/avdeling hvor vi ønsker å få en oversikt over omsetning, investeringer og antall ansatte for alle firma som hadde omsetning i Verdal Industripark i 2022.

Svarfrist: 26. mai (men gjerne så snart som mulig)

PS. Hvis du representerer flere bedrifter i Verdal Industripark så registrerer du nøkkeltall for disse på samme vis. Klikk på “Send et nytt svar” etter at du har sendt inn for første bedrift.

NB! Legg inn tall i hele tusen.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål:
E-post: [email protected]
Tlf.: 909 99 040