FRAM Bærekraftig Innovasjon

18. desember 2023

stig9833_Create_an_image_that_visualizes_sustainability_efforts_ad3694aa-fd3e-4042-a5f8-f96c4c7c12e0

Industribedrifter står over en rekke utfordringer i dagens økonomiske og teknologiske landskap. I tillegg har det grønne skiftet ført til økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester.

For industribedrifter betyr det en overgang fra en tradisjonell produksjonsmodell til en mer bærekraftig og miljøvennlig produksjonsmodell som reduserer karbonavtrykket og utnytter fornybare ressurser. Dette betyr at bedrifter må tilpasse seg nye bærekraftige teknologier og prosesser, og det kan kreve betydelige investeringer og endringer i virksomhetens drift og organisasjonsstruktur.

Små og mellomstore industribedrifter i Trøndelag har begrenset kapitaltilgang og andre barrierer for bærekraftig omstilling og vekst som krever ny kunnskap og gjennomføringskrefter. 

FRAM Bærekraftig Innovasjon er et utviklingsprogram som bistår bedriftene med omstilling, strategisk markedsutvikling og praktisk endring. Programmet er fleksibelt og orientert mot utfordringer og muligheter den enkelte bedrift står overfor i dagens økonomiske og teknologiske landskap. FRAM Bærekraftig Innovasjon er Innovasjon Norges kompetansetilbud for ledere i små og mellomstore bedrifter.

Vi skal rekruttere 10 bedrifter fra regionen som har ambisjoner for bærekraftig vekst og innovasjon. Så her er det førstemann til mølla!

Programmet går over 6 samlinger og strekker seg over 18 måneder. Egenandel er kr. 20.000,-.
PS Ved flere fra samme bedrift så må hver enkelt sende inn eget påmeldingsskjema.

Nærmere informasjon finner du i DENNE presentasjonen.

 

Påmelding FRAM Bærekraftig Innovasjon