Ebbe Deraas

Forsvarskoordinator Midt-Norge

Ebbe Deraas

Forsvar og Forsvarsindustri
Nettverksbygging
Mentorering

Forsvarets operative evne er avhengig av utvikling i sivil sektor men har betydelige utfordringer når ny teknologi skal finnes, utnyttes og utvikles. På samme måte har ofte sivil industri og teknologiutvikling utfordringer når de skal tilnærme seg forsvarssektoren. Ebbe bidrar til å bringe disse sammen og gir samtidig råd og veiledning til oppstartselskaper som ser et mulig marked inn mot forsvaret, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjekterfaring

Ansvarlig for å arrangere nettverksseminar mellom industri og Forsvarsmateriell.

Ledet arbeidet med Forsvarskonferansen 2019 og Forsvarskonferansen 2021

Arrangerte Workshop mellom grundere og FFI 2020 Real Training, utvikling av skytetreningssystem for Politi og Forsvar

EnergonX, utvikling av ny stridsrasjon for Forsvaret