Marius Værdal

Prosjektleder

Marius Værdal

Forretningsutvikling
Prosess og prosjektledelse
Inkubatortjenester
Finansiering og støtte for vekst
Styre- og strategiutvikling

Marius har jobbet tett med grunderteam i en rekke oppstartsselskaper og vet hva som kreves for å bygge et vekstselskap. Han har over 10 års erfaring fra arbeid med leverandørindustri og teknologiselskaper i Trøndelag ofte koblet til matproduksjon og energi. Bidratt i prosjekter tilsvarende 500 mill kr+ finansiert gjennom Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Prosjekterfaring

Inkubatorleder Proneo. Avdelingslederansvar og ansvar for Proneos tjenester til oppstartsselskaper.

Verdal Industripark. Prosjektleder for Kompetansekraft. Etablering av etter- og videreutdanningstilbud i industrien, samt etablering av et operativt samarbeid med SINTEF.

Inderøymat. Prosjektleder for bedriftsnettverk med lokalmatklynga i Inderøy. Bidro gjennom dette bl.a. i etableringen av ny produktserie i Inderøy Slakteri, vekstsatsing i Gangstad Gårdsysteri og nyetableringer som Surf Kombucha og Inderøy Brenneri