Per Anders Folladal

Daglig leder

Daglig leder Per Anders Folladal i Proneo ønsker å bringe EU-finansierte innovasjonsprosjekter til Trøndelag 
Foto: Proneo

Styre- og strategiutvikling
Endringsledelse
Prosess- og prosjektledelse
Digitalisering
Lean

Per Anders har solid kompetanse innen innovasjon, entreprenørskap, klyngeutvikling og regionale utviklingsprosesser. Han har jobbet tett opp i mot både små og store næringsaktører og bidratt til strategi- og endringsprosesser. Per Anders har bidratt til verdiskaping i regionen gjennom å dele av sin erfaring innen konkurransekraft og vekst, prosesskartlegging og effektiv utnyttelse av digitale teknologier.

Prosjekterfaring

Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Medlem Fagråd Kommersialisering av Teknologi

Norske Skog Skogn. Prosessledelse og strategiutvikling

Helse Nord-Trøndelag. Styreevaluering

DigitalNorway. Prosjektleder digitalt kompetanseprogram "Konkurransekraft & Vekst"

Agenda HMS. Strategiutvikling og digitalt målbilde

Per Anders Folladal har bl.a. jobbet med: