Sindre Lutdal Nyeng

Prosjektleder

Sindre L. Nyeng

Forretningsutvikling
Omstillingsledelse
Mediehåndtering
Omdømmebygging
Innovasjonsprosesser

Sindre Lutdal Nyeng er en entusiastisk prosjektleder utdannet ved Universitetet i Tromsø og NTNU. Gjennom studiene har han tilegnet seg inngående kjennskap til offentlige finansieringsordninger som kan knyttes til bedrifters satsning på forsknings- og utviklingsprosjekterdette gjør at han vet hvordan man kan sette fart og retning på utviklingsarbeid i din bedrift.  

Prosjekterfaring

Grønn Omstilling av industri i Trøndelag