Torhild S. Aarbergsbotten

Avdelingsleder Innovasjon i offentlig sektor

119A3740

Innovasjon i offentlig sektor
Bærekraft og sirkulærøkonomi
Prosess- og prosjektledelse
Samfunnsutvikling

Torhild har lang erfaring med samfunnsutvikling som politiker og leder for utvikling på kommunalt nivå. Hun har svært god innsikt i offentlig sektor, med master i offentlige fusjoner. Torhild har over mange år arbeidet med energi- og miljøpolitikk, og har god innsikt og erfaring fra arbeid med bærekraft og sirkulærøkonomi.

Prosjekterfaring

Ecogas - Utvikling av nettverk for biogass-stasjoner

Windcluster Norway AS. Daglig leder og leder av prosjekt for kartlegging av potensialet for lokal verdiskaping av vindkraftnæringen

Visit Trondheim. Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Trondheimsregionen

Smart Mobility Norway AS. Etablere test- og forskningsanlegg for fremtidens transporter og mobilitet

Civac AS. Utvikling av bedriftsklynge og ledelse av utviklingsprosjekter innenfor sirkulærøkonomi