Torhild S. Aarbergsbotten

Avdelingsleder Innovasjon i offentlig sektor

119A3740

Innovasjon i offentlig sektor
Bærekraft og sirkulærøkonomi
Prosess- og prosjektledelse
Samfunnsutvikling

Torhild har lang erfaring med samfunnsutvikling som politiker og leder for utvikling på kommunalt nivå. Hun har svært god innsikt i offentlig sektor, med master i offentlige fusjoner. Torhild har over mange år arbeidet med energi- og miljøpolitikk, og har god innsikt og erfaring fra arbeid med bærekraft og sirkulærøkonomi.

Prosjekterfaring

Ecogas - Utvikling av nettverk for biogass-stasjoner

  • ()

Windcluster Norway AS. Daglig leder og leder av prosjekt for kartlegging av potensialet for lokal verdiskaping av vindkraftnæringen

  • ()

Visit Trondheim. Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Trondheimsregionen

  • ()

Smart Mobility Norway AS. Etablere test- og forskningsanlegg for fremtidens transporter og mobilitet

  • ()

Civac AS. Utvikling av bedriftsklynge og ledelse av utviklingsprosjekter innenfor sirkulærøkonomi

  • ()