Tyson Weaver

Prosjektleder

tyson weaver

Strategi og forretningsutvikling
Fornybar energi og bærekraft
Vekststrategier og finansering
10 års gründer erfaring
PhD industriell økonomi og teknologiledelse

Tyson har lang erfaring fra rådgiving innen forretningsutvikling og prosjektutvikling. Han er utdannet økonom med master i «Fornybar energi og samfunnsansvar» og doktorgrad i «Strategi og forretningsutvikling» fra NTNU Industriell økonomi og Teknologiledelse. Han har over 10 års nasjonal og internasjonal erfaring som gründer og prosjektleder innenfor blant annet bygg, eiendomsutvikling, finans, prosessindustri, og nettverksbygging. Med sin amerikanske bakgrunn har Tyson mye å by på hvis du trenger drivkraft og gjennomføringsevne i innovasjonsprosjektet ditt.

Prosjekterfaring

Prosjektleder Industrinavet i Trøndelag

Prosessleder i Bedriftsnettverk REMASS (resirkulert masser) med CIVAC, SINTEF, Innherred Renovasjon, Frøseth AS, m.fl.

Prosjektleder InnoLab Mære, utprøving og uttesting av ny landbruksteknologi på Mære Landbruksskole (Biodrone, AutoAgri, Orkel, m.fl.)

Biokull verdikjede utvikling i Trøndelag (samarbeid med T:Lab/Proneo/Mære)

Støttespiller til mange oppstartsselskaper i grønn og blå sektor, eksempelvis presisjonsjordbruk i Agdir og laksefortilsettinger i Arctic Feed Ingredients.

Erfaring fra innovasjonsprosjekter i etablert næringsliv, eksempelvis forretningsutvikling og kapital innhenting for nytt forretningsområde Orkel Direkte (spin-off).

Næringsrettet forskning, eksempelvis Omstilling i energibransjen (utviklingstrekk i den norske energiindustrien), GreenFleet (teknologiskutvikling i overgangen fra fossilt til lavutslipps energiteknologi i skipsfarten, og CENSES (kommersialisering av fornybare energiteknologier og omstilling av oljenæringen).

Daglig leder Bonsak Malt: prosessindustri/lokalmat