ProneoLunsj


Vi inviterer til vår faste Proneolunsj på Verdal torsdag 26. oktober kl.11:00.
 
ProneoLunsj er en utmerket anledning til å slå av en prat med fagpersoner, dele erfaringer med hverandre og knytte nettverk i en uformell sosial setting.  
 
I tillegg får vi besøk av representanter fra Innovasjon Norge som skal orientere om aktuelle støtteordringer og svare på spørsmål.
 
Velkommen til en lærerik og sosial lunsj hos Proneo.