Networks

Industrial­partners

VIPsenteret/Siva Verdal Eiendom

Aker Solutions Verdal

Norske Skog Skogn

Bjørøya

Kongsberg-gruppen

NTE

Ocean GeoLoop

Havbruksparken Midt-Norge

InnovArena

Fiborgtangen Næringspark

Skogmo Industripark

Raufoss Industripark

Faktry

Professional partners & Funding

DigitalNorway

Strømsnes Røe Kommunikasjon

Pretor Advokat

Acapo

Deloitte

BDO

Tidligfasefondet

CoFounder

Folkeinvest

Gjensidige Stjørdal

SMN

Gjensidige

Danske Bank

DNB

Public partners

Siva SF

Trøndelag Fylkeskommune

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Verdal kommune

Levanger kommune

Stjørdal kommune

Trondheim kommune

Flatanger kommune

Frosta kommune

Meråker kommune

Malvik kommune

Melhus kommune

FoU- and academia

SINTEF

NTNU

Nord Universitet

Nibio

Norges Handelshøyskole

Handelshøyskolen BI

Mechatronics Innovation Lab

Manufacturing Technology

Clusters and networks

Verdal Næringsforum

Industrinavet i Trøndelag

Windcluster Norway AS

WoodWorks!

Smart Mobility Norway

Civac

UE Trøndelag

Talon Expeditionary Services Norway

Intro Trainee

Connect Midt-Norge

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Næringsforeningen i Værnesregionen

Næringsforeningen i Levanger

Flatanger Næringsforum

Namdalskysten Næringsforening