Konkurransekraft & Vekst

"Konkurransekraft & Vekst" er en digital workshop for ledere som ønsker å skape merverdi for kundene gjennom å ta i bruk digitale teknologier. I programmet lærer bedriftsledere å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Deltakerne jobber med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet svært relevant og resultatorientert.

Etter kurset vil du ha lært følgende:

  • Hvordan du identifiserer målgruppen din
  • Hvordan du holder kundeintervju for å finne ut hva bedriften din bør endre for å bli mer konkurransedyktig
  • Hvordan du bruker innsikt fra kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodeller
  • Hvordan bruke digital teknologi for å gjøre prosesser mer effektive, og for å øke kundetilfredsheten
  • Hvilke rammeverk og metoder du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklingen
  • Hvordan du bør justere organisering og arbeidsmetoder for å svare på nye behov i en mer digital hverdag

Deltakelsen er gratis. Det er krav om minimum 2 deltakere fra hver bedrift, men flere fra hver bedrift må gjerne delta for å sikre kritisk masse og effektiv gjennomføring av endringsarbeidet.

Programmet gjennomføres digitalt med totalt 16 timer fordelt over 7 dager a 2-3 timer. Det forutsettes noe egeninnsats i form av hjemmelekse mellom øktene, så i sum må du regne med å bruke bortimot 25 timer på dette utviklingsprogrammet.

Tidspunkt for gjennomføring: 16. november til 4. desember.

Alle bedrifter som melder sin interesse får tilbakemelding. Bedrifter som kvalifiseres for deltakelse blir kontaktet med nærmere informasjon om innhold, tidspunkt for gjennomføring mv.

Her finner du nærmere informasjon om programmet.

pron
digitnorw
inorge
skjermbilde-2020-05-07-kl--23-21-35