Kvinner kan nomineres til å motta kr 10 000

MittNett-prisen skal være en anerkjennelse til kvinner, enten som enkeltperson, bedrift eller organisasjon som har utmerket seg i arbeidet for samfunns- og næringsutvikling i Verdal, Levanger og Steinkjer. Har du forslag på, eller ønsker å søke selv, så ønskes det forslag på gode kandidater som kan motta kr 10 000.- i høst.

Ved vurderingen av kandidatene, legges følgende kriterier til grunn:

  • Kandidaten har oppnådd synlige og konkrete resultater
  • Ideen har potensiale for og ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst
  • Utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at potensialet for kommersialisering er sannsynliggjort eller realisert
  • Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling
  • Ideen skal være bærekraftig

Kandidatene blir vurdert av en uavhengig jury som består av Proneo og næringsforeningene i Verdal, Levanger og Steinkjer.

Begrunnede forslag sendes til Proneo AS via skjemaet nedenfor.

Forslagsfrist: 1. november. Ta kontakt med Vigdis Haldorsen hvis du har spørsmål rundt dette.

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med en av næringsforumenes sine næringslivsarrangement.

Fakta om «MittNett-prisen»

Formålet med MittNett-prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd». MittNett-prisen skal sette søkelys på betydningen av kvinner som gründere og i sammenheng med utvikling av arbeidsplasser og næringsliv. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. En gründer vil ofte være karakterisert av å ha stor tro på egen ide, være løsningsorientert, være villig til å ta risiko og ha vilje til å stå løpet ut.