Anastasia Sæther

anastasia-1

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Bærekraftig forretningsutvikling, kreative nyskapingsprosesser, strategi og kommunikasjon

Ditt Proneo:
Du er en ivrig grunder som innser at all slags virksomhet legger beslag på våre felles ressurser, og ønsker å oppfylle dine mål og drømmer uten å ta drømmene fra de neste generasjoner. Derfor leter du etter noen som har miljø som grunnpilar i alle ledd i utviklingen av din ide.

Samtidig er du ute etter å lykkes samfunnsøkonomisk og ønsker å se din virksomhet i en større og tverrfaglig sammenheng. Vi i Proneo har det du trenger for å utvikle en virksomhet som blir en suksess og utvikler seg mest mulig i tråd med miljøet.

Mitt Proneo:
Jeg ser på Proneo som den ideelle karriereheisen og tenker at dette blir en god start der jeg kan få lov å utvikle meg både faglig og personlig. Jeg ønsker etterhvert å samle en stor portefølje med mennesker og ressurser jeg kan bruke for å være med å utvikle samfunnet i en bærekraftig retning.

Rådet:
”Vær proaktiv, vær positiv, vær nysgjerrig og by på deg selv, over alt, alltid!”

Eksemplet:
Jeg har en spesiell interesse for kreative workshops som utviklingsmetode for å jobbe med kobling av mennesker, ressurser og kunnskap. Det første store caset jeg har jobbet med var å bistå i arbeidet med å utforme en Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelag under min studiepraksis.

Der var jeg med å designe og gjennomføre workshops for å utarbeide en plan som skulle være styringsdokumentet for et regionalt næringssamarbeid mellom fire kommuner. Jeg brukte caset som grunnlag for min forskningsoppgave, og har jobbet med flere prosjekter på samme måte. Min konklusjon er: ”Kreative workshop som metode i utviklingsarbeidet og strukturert prosessledelse er avgjørende for å skape engasjement, medvirkning, forankring, og gjennomføring. Det skaper innovasjoner som gir verdier for bedrifter, og samfunnet til nytte i fremtiden!”