Anders Linga

anders
Ferdigheter: Økonomi og finansiering.

 

Ditt Proneo
Du har en idé, et ønske om å starte noe, og du trenger struktur og fremdrift i etableringen. Dette utvikler vi sammen med deg. Å få omsatt en idé til konkrete handlinger som passer deg og din etablering, er noe av det viktigste vi kan hjelpe deg med for at du skal lykkes.

Mitt Proneo
Her blir jeg utfordret på jobb hver dag. På min aller første arbeidsdag ble jeg fortalt av en rutinert kollega at «Vi i Proneo vil kaste deg ut på dypt vann fra første stund. Deretter lærer vi deg å svømme når du begynner å slite». dermed lærer jeg hele tiden noe nytt, og blir stadig en bedre rådgiver.

For meg er det fantastisk morsomt å jobbe med gründere som har en idé og en tanke om å gjøre noe – og i tillegg har drivkraften til å gjennomføre det. Mennesker som ikke stopper selv om det blir vanskelig inspirerer meg til å stå på enda hardere.

Rådet: 
Få noen til å stille deg de riktige spørsmålene. Alle har behov for et nettverk og noen å rådføre seg med – ingen tenker best alene.

Eksempelet: 
Selbu spinneri
Gründerne bak Selbu Spinneri hadde flere utviklingsplaner for spinneriet. De hadde gjort seg opp noen tanker om hvordan bedriften skulle utvikles fremover. Gjennom samtaler med oss avdekket de selv at målet burde flyttes litt. Slik skal det være; det er ikke vi som skal komme til kundene våre med ferdige planer. Vi skal hjelpe dem med selv å finne ut hva de trenger å gjøre – og hvordan!