Gro Helene Lerflaten

gro_helene_web

Ferdigheter: Forretningsutvikling og juridisk rådgiving

Ditt Proneo:
Du ønsker å forfølge drømmen om å etablere ny virksomhet eller videreutvikle virksomheten som du allerede er i. Å starte en bedrift eller utvikle et nytt produkt kan være krevende og du har behov for en sparringspartner som kan bidra med relevant kompetanse og nettverk for din bedrift.

Mitt Proneo:
I Proneo er vi alle en del av et lag som spiller hverandre gode og som trekker inn hverandres spisskompetanse der hvor den trengs. Selv om vi jobber fra ulike baser i Trøndelag, er vi alle en del av det samme laget. Vi jobber hardt for at våre bedrifter skal lykkes!

Rådet:
«Selg gjerne skinka før grisen er slaktet!». Alt for ofte blir man opptatt av å gjøre alt ferdig før man begynner markedsarbeidet. Dette kan medføre at man ikke får solgt produktet før likviditetskrisen er et faktum. Det er viktig å prate med kunden og funne ut hva som selger i en tidlig fase. Dersom man venter for lenge og bruker for lang tid på utviklingsfasen, kan man fort ende opp med et godt produkt som ingen vil kjøpe. Prøv, feil, lykkes og vær stolt av at du tørr å satse på drømmen!

Eksempelet:
Nøff Frilandsgris AS/Lerflaten Gård
Jeg har faktisk solgt skinka før grisen ble slaktet gjennom gården jeg driver ved siden av jobben min i Proneo. Vi ante ikke hvor mange griser vi skulle ta inn og begynte derfor salget før vi hadde grisene. Heldigvis viste det seg å være stor etterspørsel for frittgående gårdsgris i Trondheimsområdet og vi vokste raskt fra 4 gris til 50 gris året etter gjennom å satse på forhåndssalg av svinekjøtt.

Selv om det kan være ganske annerledes å lede et teknologiselskap enn et gårdsutsalg, har jeg likevel erfart at gründere møter på mange av de samme utfordringene uavhengig av hvilket produkt eller tjeneste man selger. I Proneo jobber vi med mange forskjellige forretningsområder og bedrifter som vi høster erfaringer fra. Disse erfaringene bruker vi for å gjøre det enda lettere for neste bedrift å lykkes. Man trenger heldigvis ikke gjøre de samme feilene når man allerede har gjort dem en gang!