Knut Baglo

Prosjektleder

knut-552x624

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Regional omstilling og regionale utviklingsprosesser, forretningsutvikling, prosess- og prosjektledelse. 

Ditt Proneo:
Vi kan hjelpe deg når du lurer på hva kan du gjøre for å øke sjansene for å lykkes med et krevende regionalt omstillingsarbeid – både gjennom egen erfaring, og gjennom Proneos nettverk. 

Vi kan hjelpe deg enten du er gründer eller leder en bedrift. Om den befinner seg i krybben eller har en fot i graven. Vi har verktøy og modeller som kan bidra til at du tar bedre beslutninger og at det blir enklere å ta strategiske valg.  

Mitt Proneo:
I Proneo gjør vi en jobb med mening. Vi skal utgjøre en forskjell for våre kunder, vi skal utvikle oss som organisasjon og enkeltindivider.  

Rådet: 
Det hjelper å ha motet og «driven» til å gå inn med alt du har! Legg bredsiden til for å lykkes – og bruk ressursene rundt deg. Skaff deg et godt nettverk! 

Eksempelet:
Næringsvennlig region Sør Troms
Næringsvennlig region er et utviklingsprogram for aktører som jobber med næringsutvikling på region-  og kommunenivå. Utviklingsprogrammet er initiert av og eid av Innovasjon Norge, Regional omstilling. Det er gjennomført to pilot-forstudier, og Proneo fikk muligheten til å være prosjektleder for forstudien i fire kommuner i Sør-Troms. 

Arbeidet var krevende, men også svært interessant og givende. De fire kommunene ønsket i forstudiet å etablere forståelse for regionens, kommunenes og andre aktørers rolle og oppgaver i næringsutviklingsarbeidet, relatert til næringslivets behov og regionens ambisjonsnivå og strategier for næringsutvikling.