Lars Strøm

Prosjektleder

Lars Strøm, Proneo AS

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Forretningsutvikling, teknologiledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.

Ditt Proneo:
Alle selskap har behov for å ta ut potensialet i kunnskapen, kompetansen, produktene og kundene de har i dag.  Ditt også. Vi hjelper deg å finne ut hvordan du gjør det mest effektivt. Fordi utenfra er det lettere å ha et overordnet blikk, og se hvilken rekkefølge du må gjøre ting i for å komme dit du ønsker. Jeg hjelper gjerne til med strukturering, prioritering og utredninger, enten gjennom å være diskusjonspartner, gjennomføre workshops eller å hjelpe deg til å dra nytte av nettverket vårt. 

Mitt Proneo:
Å kunne bidra til at kundene lykkes, og dermed skape ringvirkninger i regionen, oppleves meningsfylt. Det er en viktig del av mitt engasjement for jobben. Jeg har  variert næringslivsbakgrunn, og gleder meg over å kunne gå inn i nye situasjoner og møte nye kunder. Proneo har en fantastisk kompetansebase gjennom erfarne og engasjerte ansatte. Når dette gode arbeidsmiljøet kombineres med spennende oppdrag, er det topp å gå på jobb!

Rådet:
Stol på ideene dine og deg selv, men la noen som ser prosessene utenfra utfordre deg!

Eksempelet:
Kongsberggruppen
En god og krevende kunde som ønsket å utvikle noen av produktene sine til egne forretningsområder.  Gjennom gode workshops og arbeid i fellesskap fikk vi analysert hvor langt de hadde kommet i arbeidet sitt. Vi fant sammen ut at de ikke hadde kommet så langt i utviklingen som de i utgangspunktet hadde trodd selv. Dermed slapp de å gå for tidlig ut i markedet med et umodent produkt, og kunne heller videreutvikle det. Slik kunne de slippe det når det var i tråd med det de står for.