Marius Værdal

Avdelingsleder Inkubatordrift og Offentlig tjenesteyting

marius-1-552x624

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Prosessledelse. Ressursøkonom oppvokst på gård.

Ditt Proneo:
Du har typisk to grunner til å komme til meg: enten har du sett en mulighet, eller så står du foran en krise. Selvfølgelig kan det være andre grunner også, men felles for alle som kommer er at de har sett at det kreves endringer, og at det er behov for å tenke nytt. Det vil jeg gjerne være en pådriver for.

Jeg bidrar med strukturering av din vei videre. Når du vil utvikle et produkt, har du gjerne fokus på et mål som ligger langt frem, men du har ikke spikret veien dit. I det farvannet ligger mange spørsmål. Ikke bare om kapital, tilskudd, selskapsform og lokaler, men også en strategisk tilnærming: Hvordan går vi frem?

Hvis det er mer krisedrevet, løser jeg gjerne et annet behov. Det å snakke med noen, en sparringspartner som har taushetsplikt, kan være gull verdt.

Mitt Proneo:
Se på denne regionen! Det er en region med et vanvittig spennende ressursgrunnlag: natur, energi, Norskehavet, Nordsjøen og mineralforekomster – i tillegg til folkene. Jeg er veldig nysgjerrig på skjæringspunktet mellom økonomi og naturressurser. Jeg brenner for å utvikle regionen, og synes det er spennende å jobbe med virksomhetene som foredler ressursgrunnlaget regionen har.

Rådet:
Ha et offensivt syn på verden! Jeg har ståltro på at du kan bruke kompetansen din til å lykkes utenfor Trøndelag med litt risikovilje, entusiasme og tæl.

Eksempelet:
Kongsberg Maritime
Vi ble hyret inn for å bistå i utviklingen av et pilotprosjekt knyttet til vindteknologi. Utgangspunktet var å søke tilskudd til et utviklingsprosjekt. Vi satte opp et team og gikk grundig til verks. I stedet for å stupe rett inn i søknaden foreslo vi et opplegg hvor vi startet med å diskutere bedriftens forretningsmodell og rammebetingelsene i markedet. Når ulike eksperter og praktikere møtes, blir det gode diskusjoner. Pilotprosjektet ble akseptert av Miljøteknologiordningen. I tillegg var det hyggelig å få tilbakemelding på at Proneos verktøy for å utvikle nye forretningsmodeller har en nytteverdi for selskaper som Kongsberg.