Per Anders Folladal

Daglig leder

peranders-552x624

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Regionale utviklingsprosesser. Innovasjon og entreprenørskap. Lean produksjon og industrielle innovasjoner.

Ditt Proneo: 
Enten du er en gründer i oppstartsfasen eller vil utvikle en bedrift videre, finner vi ut hvordan du og selskapet ditt kan tjene mer penger. I tillegg til vår egen kompetanse på forretningsutvikling, har vi et betydelig nettverk du kan dra nytte av. Vi gjør dine mål og strategier til virkelighet

Mitt Proneo:
Proneo er et lag av dedikerte personer som gir energi og som skaper resultater gjennom kompetanse og evne til operasjonalisering av mål og strategier. Verdiene i Proneo er nysgjerrig, raus og effektiv, og dette er verdier jeg identifiserer meg med. I raus ligger erkjennelsen av at resultater skapes gjennom samhandling og effektive nettverk. Dette er noe jeg brenner for.

Rådet:
Se muligheter. Identifiser mulige samarbeidspartnere og relevante nettverk. Benytt de ledende FoU-miljøene vi har i regionen. Søk tidlig kontakt mot markedet, og vurder kommersialiseringspotensialet.  Utvikle en effektiv forretningsmodell, og kom i gang!

Eksempelet:
Toppindustrisenteret – Digital Norway

Vi nådde en stor milepæl da vi ble Toppindustrisenterets første regionale samarbeidspartner. Vi ser dette som en stor anerkjennelse av Proneo som et kompetent og operativt kompetansemiljø som omsetter sentrale nasjonale mål til praktisk handling. Dette er et krevende prosjekt, og det er en unik anledning til å bygge nettverk og kompetanse for Proneo og næringslivet i regionen.

Vi mener at det er et stort potensial i regionen for mer effektiv samhandling mellom industri og næringsliv på den ene siden, og relevante FoU-/kompetansemiljøer på den andre siden. Derfor har vi arbeidet målrettet med å utvikle koblingene til slike kompetansemiljøer. Vi jobber med høykompetente miljøer som NTNU, SINTEF, Nord Universitet og Toppindustrisenteret. I tillegg arbeider vi med ledende miljøer som Kongsberg-gruppen og industriklyngene på Verdal og Raufoss.