Rasmus Rønning

Prosjektleder

rasmus

Mitt råd til deg:

Ferdigheter:
Forretningsutvikling, prosjekt- og teknologiledelse

Ditt Proneo:
Proneo har gjennom mange år opparbeidet unik kompetanse og erfaring med å hjelpe gründere og etablert næringsliv til å realisere sitt forretningspotensial. Som innovasjonsselskap har Proneo knytninger til det regionale næringslivet, forskningsmiljøer og virkemiddelapparatet, det gjør oss i stand til å vurdere hvilke muligheter som finnes ut fra et helhetlig perspektiv.

Ser du behov for å få tilført kunnskap, erfaring eller større nettverk og er modig nok til å motta råd fra andre, kan vi være din sparringspartner. Vi er alltid nysgjerrige på hva dine utfordringer er og deler raust der vi ser at vi kan tilføre verdi til deg og din bedrift. Hos oss møter du kunnskapsrike, energiske og dedikerte mennesker med et sterkt ønske om å bidra til at din bedrift lykkes.

Mitt Proneo:
Etter en del år i arbeidslivet har jeg erfart at det som gir meg mest glede er å bidra med noe som har stor betydning for andre. For meg åpner Proneo mulighet for å være med der endring oppstår i bedriftene vi jobber sammen med, og mulighet til å bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Proneo har unik industrikompetanse og – nettverk og har et operativt samarbeid med teknologimiljøene i Trondheim; min ambisjon er at min faglige bakgrunn fra teknologiledelse i kombinasjon med erfaring som sivilingeniør innen kybernetikk, skal øke Proneos relevans og bidrag inn mot industri- og teknologibedrifter i enda sterkere grad.

Rådet:
Finn et marked og en sluttbruker med et udekket behov, og la dette danne grunnlag for din forretningsidé. Da har din bedrift mulighet til å innta en unik posisjon i markedet.