Sindre Helgheim

sindre-1

Ferdigheter: Strategi og ledelse. Kapitalinnhenting, salg, og nettverksbygging.

Ditt Proneo:
Du trenger struktur på dine forretningsplaner og du ønsker å utvikle dine forretningsanalyser. Du lurer på hvordan du skal gå fram for å få kunder. Enten har du begynt prosessen eller så er du klar for å gjøre det. Du trenger flere personer med på laget, og du trenger penger til å utvikle forretningskonseptet ditt. Vi hjelper deg med dette og i en egnet rekkefølge.

Mitt Proneo:
Jeg synes det er motiverende å jobbe med kunder hvor vi finner sammenhenger og skaper verdier for andre. Det er givende å jobbe med engasjerte gründere og bedriftsledere. Jeg har erfaring med å veilede oppstartselskaper og være et aktivt teammedlem. For flere selskaper har jeg utviklet strategi for entring og satsing i nye markeder. For noen har jeg jobbet med å få inn de første betalende kundene. Jeg har også avdekket behov hvor jeg har koblet to aktører som har fått gjensidig nytte av hverandre.

Rådet:
Skriv ned dine mål på kort og lang sikt, og lag en tidsplan på dine aktiviteter. Finn rådgivere som hjelper deg fremover. Og finn en mentor som kjenner terrenget som du beveger deg inn i.

Eksempelet:
Oppstartsbedrifter: For nye forretningskonsepter handler det om å gjøre hypotesetesting. Man har hypoteser for hvordan man skal skape verdi for sine kunder. For å finne ut av dette må man bli kjent med den gruppen av mennesker som skal kjøpe og bruke løsningen, og andre aktører som påvirker disse. By på dine egne refleksjoner og lær fra responsen du får.