Viggo Iversen

Avdelingsleder Rådgiving

VIggo Rigg for vekst

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Forretningsutvikling, prosjektledelse, klyngeutvikling, nettverksbygger.

Ditt Proneo:
Proneo jobber med alt fra gründere som legger alt de har av ressurser i å utvikle idéen sin, til internasjonale konserner som er i verdensklasse i innovasjon. Dette spennet av referanser gir oss en unik kunnskapsbase som gjør at vi kan gi gode råd til kundene våre. For det er det vi er alle sammen i Proneo: rådgivere som skaper verdier.

Jeg jobber først og fremst som rådgiver for bedrifter som har vært ute en vinterdag før – alt fra små bedrifter til internasjonale konsern. Fellesnevner er at bedriftene befinner seg i en utviklingsprosess og trenger bistand til å utvikle og gjennomføre prosjekter – ofte knyttet til strategisk arbeid og forretningsutvikling. I næringsklynger er dette høyt på agendaen, og jeg har jobbet mest med utvikling av klynger de siste seks åra. Jeg har et stort nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og liker meg i koblerrollen.

Mitt Proneo:
Det er veldig meningsfullt å jobbe i en bedrift som har som målsetting å skape verdier i Trøndelag. Dette var avgjørende for at jeg takket ja til jobbtilbud i Proneo. En annen grunn er mine kunnskapsrike kolleger som har er dedikerte til å skape vekst og utvikling langt utenfor normalen. Det inspirerer!

Rådet:
Vær åpen og tilgjengelig for kompetanse og erfaring fra andre bedrifter og bransjer når du utvikler din bedrift.

Eksempelet:
Marine Betongkonstruksjoner AS
Historien bak etableringen har sammenheng med en relasjon Proneo har til selskapet Moen Marin AS. Moen Marin tok våren 2017 kontakt med Proneo og utfordret oss til å identifisere mulige aktører i industrimiljøet i Verdal som var i stand til å produsere fôrflåter til oppdrettsnæringa. Vi etablerte et lite team internt i Proneo og tok kontakt med flere industriaktører for å lodde interessen. Dette resulterte i at Midt- Norsk Betong AS, Elmanmiljøet, Gran & Ekran AS, Lafopa AS, Byggmesteran og Svein Eggen Holding AS etablerte selskapet Marine Betongkonstruksjoner AS. Pronoes bidrag i etableringsprosessen var å fasilitere møter mellom aktørene, gjennomføre bedriftsetableringsprosessen, omsøke støtte til bedriftsetableringen fra Innovasjon Norge, og fungere som en sparringspartner i oppstarten. Marine Betongkonstruksjoner den første bedriftsetableringen i Verdal Industripark som retter seg mot oppdrettsnæringen – en næring som spås å 5 doble sin størrelse innen 2050.