Nyheter

Næringsarbeid i Levanger kommune

Levanger kommune har inngått utvidet avtale med Proneo om tjenester knyttet til næringsutvikling. Oppdraget omfatter tjenester som normalt utføres av…

Les mer

Anne Kathrine Slungård ny styreleder i Proneo

Anne Kathrine Slungård ble valgt inn som ny styreleder i innovasjonsselskapet Proneo på selskapets generalforsamling 29.april. Eli Arnstad ble samtidig valgt…

Les mer

Regjeringen vil gi 100 millioner til gründere

Regjeringen vil styrke tilskuddsordningene til gründere og bedrifter med 100 millioner kroner. – Vi ser at flere bedrifter, særlig på…

Les mer

Krise!

Det kraftige fallet i oljeprisen har så langt skyldtes økt oljeproduksjon, men uroen i Kina kan føre til at også…

Les mer

Velkommen til Proneo-bloggen

Proneos nye hjemmesider inneholder blogg som skal brukes aktivt. Vi tar nå steget ut i en litt ukjent verden for oss, men hvorfor gjør…

Les mer