FRAM Digitalisering

Innovasjon Norges FRAM-program gir praktisk hjelp i strategi- og ledelsesutvikling, forretningsmodeller og innovasjon.

FRAM-programmet er en metode for strategisk utvikling og gjennomføring av praktisk utviklingsarbeid i din bedrift med vilje og evne til forbedring. FRAM passer for all kommersiell virksomhet som ønsker utvikling. FRAM er et leder- og bedriftsutviklingsprogram som skal gi deg som bedriftsleder praktiske lederverktøy og skape konkrete målbare resultater i gjennomføringen av programmet.

Har du lyst til å få et digitalt kompetanseløft, utvikle din bedrift, innsikt og kunnskap i nye muligheter i den nye digitale økonomien, er FRAM Digitalisering riktig for deg og din bedrift.

Bedrifter som har deltatt i FRAM har hatt både større vekst, investerer mer og har lavere konkursrate enn andre norske bedrifter.

O P P L E G G E T

 • 6 to-dagers bedriftssamlinger
 • en dedikert rådgiver per bedrift
 • inntil 70 rådgivningstimer per bedrift
 • en gruppe på 10 bedrifter fra Trøndelag
  som følges opp i 18 måneder
 • egenandel på kr. 20 000,- per bedrift
V I  L E V E R E R

 • Digitalt kompetanseløft
 • Lederutvikling med fokus på
 • endringsledelse
 • Kun relevate temaer
 • Tilgang til praktiske verktøy
 • Veikart for digitalisering
 • Strategisk rådgivning
 • Nettverksbygging

Ta kontakt med Vegard hvis du vil ha nærmere informasjon om FRAM Digitalisering.

Vegard Saur
Vegard Saur, prosjektleder Proneo AS

@[email protected]
+47 958 58 674

I samarbeid med