FRAM Digitalisering

Innovasjon Norges FRAM-program gir praktisk hjelp i strategi- og ledelsesutvikling, forretningsmodeller og innovasjon. FRAM-programmet er en metode for strategisk utvikling og gjennomføring av praktisk utviklingsarbeid i din bedrift med vilje og evne til forbedring. FRAM passer for all kommersiell virksomhet som ønsker utvikling. FRAM er et leder- og bedriftsutviklingsprogram som skal gi deg som bedriftsleder […]

Koblinger til FoU- og kompetansemiljøer

Vi er pådrivere for innovasjon og næringsutvikling gjennom effektive koblinger mellom næringsliv og de beste FoU-/kompetansemiljøene. Vi har tatt initiativ til og ledet flere suksessfulle prosjekter som har resultert i innovasjon, verdiskaping og økt lønnsomhet og konkurransekraft.

Klyngeutvikling

Vi har stor tro på, og erfaring med innovasjon og næringsutvikling i klynger. Vår erfaring strekker seg over hele spekteret fra mobilisering, mål-og strategiutforming, søknads-prosesser, finansiering, gjennomføring og management. Vi arbeider med programmer/prosjekter og miljøer som Bedriftsnettverk (Wild Norway), Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø (Kompetansekraft VIP), Arena-søknader og –prosjekter (Windcluster Norway, Smart Water Cluster, Skognæringa i Trøndelag), […]

Utvikle bedrift

Bare død fisk flyter av seg selv. Uten fremdrift. Arter som ikke utvikler seg, dør. De aller fleste bedrifter som vil bli flinkere til å skape verdier, må arbeide for å utvikle seg. Dette er Proneos eksistensberettigelse: Å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift å utvikle seg, med minst mulig voksesmerter. Gjerne sammen […]

Prosjektutvikling

For at et prosjekt skal gi de ønskede resultatene, må prosjektutviklingen gjøres riktig. Proneo tilbyr kompetanse innen prosjektutvikling for private bedrifter og offentlige virksomheter. Kartlegge bedriftens behov eller idé: Strukturering og konkretisering av ideer, lage skisse Identifikasjon av fornuftig partnerskap i prosjektet Utarbeide prosjektbeskrivelse med potensialbetraktninger Etablere prosjektplan Definere budsjett og finansieringsplan Utarbeide søknader om finansiering […]

Regional omstilling

Verden er i stadig endring. Proneo hjelper dem som skal omstille seg for å overleve i skiftende markeder. Vi bidrar i alle faser av omstillingsarbeidet: Fase 1 Avklaringsfasen Prosessledelse og utarbeidelse av søknad om omstillingsstatus til stat og fylkeskommune. Fase 2 Strategi – og forankringsfasen Gjennomføring av strategisk utviklingsanalyse, en såkalt mulighetsanalyse. Den gir en bred oversikt over […]

Prosessledelse

Gode prosesser krever at man gir av seg selv. Vi gir deg bedre planlegging, fasilitering, gjennomføring og ledelse. For eksempel gjennom: Innovasjonsledelse i bedriften Utvikling av forretningsmodell Strategiutvikling Workshops i utviklingsprosjekter Konkretisering og forankring av virksomhetens visjon og mål Klyngeutviklingsprosesser i regionale næringsmiljø Samarbeidsprosesser mellom flere bedrifter/bedriftsnettverk Koblingsprosesser mellom aktører i næringslivet, FoU/akademia og offentlig […]

Forretningsutvikling

Forretningsmessig rådgiving skaper effektiv utvikling og drift av bedrifter. Vi hjelper deg med: Utvikling av forretningskonsept Gjennomgang av bedriftens økonomi og finansiering Utarbeidelse av anbud, avtaleverk og kontrakter Tilrettelegging av utviklings- og samarbeidsprosesser mellom flere parter. Bistå ved fusjons- og fisjonsprosesser samt kjøp og salg av virksomheter Krisehåndtering Management for hire Prosjektfinansiering, herunder valg av […]

Inkubator

Har du behov for å utvikle bedriften din videre? Har du ambisjoner om å ta produkt og / eller tjeneste ut i et nasjonalt eller internasjonalt marked? Da står Proneo Inkubator til tjeneste for deg og din bedrift! Proneo Inkubator tilbyr: Bedriftsrådgivning og forretningsutvikling tilpasset ditt behov Tilgang til relevant nettverk Kurs i aktuelle tema knyttet til foretaket Et team av […]