Vi må omstille – eller stå igjen på stasjonen

14. november 2016

.paf

«Proneo-sjef Per Anders Folladal mener alle arbeidstakere må forberede seg på store omstillinger i årene som kommer. I 2030 kan halvparten av dagens norske arbeidsmarked være borte.» Av Steinar Eggen, «Innherred» 12.11.16

Omstillingene velter inn over oss, delvis utløst av det dramatiske fallet i oljeprisene. På kort tid falt prisen på olje fra 120 dollar per fat til under 50 dollar – handelsbalansen med utlandet er snudd opp ned. Mens vi de siste 15-20-årene har hatt et positivt bytteforhold gjennom at vi har eksportert råvarer dyrt og importert billig, er situasjonen en helt annen når oljen er så lite verdt.

Den fjerde revolusjon
Det gir underskudd på statsbudsjettet, vi må komme oss ut av «oljetåka» og vi må få orden på handelsbalansen med utlandet. På nasjonalt plan kan det skje gjennom en renessanse for industri og vareproduksjon. Vi står foran «det grønne skiftet» – her ligger det også store muligheter for vår region, sier Per Anders Folladal.

Han peker på Industri 4.0 – eller det mange kaller den fjerde industrielle revolusjon, med fokus på digitalisering, robotisering og automatisering, og Mor Norge må finne nisjer og markeder for fortsatt verdiskapende virksomhet i landet. Men innenfor industrien varierer teknologinivået sterkt – så hvordan skal små og mellomstore bedrifter greie å omstille seg raskt nok til å konkurrere internasjonalt? Hvordan vil teknologien endre måten vi jobber på, og hvilke krav vil bli stilt til framtidens fagarbeidere?

Proneo-sjefen sier at vi kan møte omstillingen – enten med å stikke hodet i sanden, resignere – eller møte den som den muligheten omstilling og utvikling faktisk innebærer. Nordmenn oppfatter ofte omstilling som en slags krise – men for kineserne er krise definert som en mulighet.

Den norske modellen
Vi blir stående igjen på perrongen om vi sover i timen, mener Per Anders Folladal.

Han mener at den norske modellen gir oss fortrinn i møte med de nært forestående omkalfatringene. I næringslivet er den blant annet tuftet på samarbeid, lojalitet, kort vei til beslutningsprosessene og dugnadsånd:

Vi har mye av det vi kan kalle ansvarskompetanse, det vil si medarbeidere på alle nivå som tar ansvar for problemløsning og utvikling. I tillegg er vi ressurssterke på mer enn penger, blant annet er vi først i løypa til å ta i bruk ny teknologi som smarttelefoner og andre duppedingser – og vårt arbeidsliv består av mer enn 90 prosent små- og mellomstore bedrifter. De er i stand til å endre seg mye raskere enn store konsern, der det ofte kan være lang vei fra produksjon til beslutning.

Dobbelt så stort
Han snakker seg varm om «kompetansekraft», utviklingsorienterte modeller, livslang læring, nye driftsmodeller som LEAN eller veltrimmet produksjon. Folladal er opptatt av å ta i bruk fellesskapsløsninger, og utnytte kompetansen som finnes i medarbeidere og miljøer.

Bedriftene må samarbeide når de kan, og konkurrere når de må. Industriklyngen i og rundt Verdal er et skoleeksempel på dette, og her har næringslivet gjentatte ganger snudd krise til vekst, det har vært og er utviklingsorientert og har en dynamisk motor i Kværner. Se bare her på industriområdet, hvor antallet bedrifter er mer enn doblet i løpet av de siste 10-12 årene – og nå er det ikke mindre enn 165 bedrifter her i industriparken. Og antallet medarbeidere er også fordoblet til cirka 3.000!

Verdal har virkelig erfaring i omstilling, og er kanskje bedre rustet enn de fleste andre industristeder til å møte utfordringene som åpenbart kommer. Men Proneo-sjefen advarer alle som ønsker å slå seg til ro med tingenes tilstand:

For det som er godt nok i dag, holder ikke i morgen, mener den daglige lederen i Proneo.

En del eksperter spår altså at halvparten av dagens jobber er borte vekk allerede i løpet av 14 år, men Folladal vil slett ikke krisemaksimere. Mange manuelle arbeidsoppgaver blir definitivt erstattet i den fjerde industri-revolusjonen med digitalisering, robotisering og automatisering. Fremtidsvisjonære industri-guruer som Walter Qvam mener dette industrielle skiftet kan gi flere jobber enn dem som forsvinner, og Proneo-sjefen har sans for det som blant annet skjer hos anerkjente Kleven verft i Ulsteinvik. Der henter de hjem oppgaver som har vært satt ut til utenlandske bedrifter. Robotene har sørget for at mer av produksjonen igjen skjer lokalt.

Ta bevisste valg
Godt råd til 15-åringen som i villrede når det gjelder utdanning og yrkesvalg?

Hun bør velge noe hun er genuint interessert i – uavhengig av lønn, status eller andre ting. Mitt råd er at hun foretar bevisste valg, alt for mange 10. klassinger vet ikke hva de velger – eller velger bort på skolen. Dette fører til et bekymringsfullt stort fravær, en av tre fullfører ikke videregående – og vi trenger et mye bedre og tettere samarbeid mellom næringslivet og skolene. Grande Entreprenør er blant selskapene som har forstått betydningen av dette – og ser naturligvis resultater av det, sier Per Anders Folladal.

P.S.: Proneo AS er blitt ett av landets største innovasjons- og utviklingsselskap. Proneo ble stiftet for snart ti år siden med utgangspunkt i selskapene IndPro AS, Innherred Vekst AS og SNU Stjørdal AS. Proneo har etablert seg som et anerkjent innovasjonsselskap – gjennom gode resultater og fornøyde kunder. Siden starten har selskapet arbeidet med nærmere 1.000 ulike prosjekter – som har bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling.