Menneskene

Menneskene i Proneo danner grunnlaget for all verdiskaping i våre kundeforhold. Under følger en presentasjon av våre ansatte. Du kan klikke på bildene og lese mer om hver enkelt.

Arild Hegdal

Arild Hegdal

Prosjektleder

Prosess- og prosjektledelse
Transport og logistikk
Bærekraft og sirkulærøkonomi
Styrearbeid
Industriutvikling

Ebbe Deraas

Ebbe Deraas

Forsvarskoordinator Midt-Norge

Forsvar og Forsvarsindustri
Nettverksbygging
Mentorering

Hanna Maroz

Hanna Maroz

Prosjektleder

Digitaliseringsstrategi
Digital markedsføring
Tjenestedesign
Forretningsanalyse
Prosess-effektivisering

Heidi Totsås

Heidi Totsås

Prosjektleder

Etablererveiledning
Inkubatortjenester
Helse, velferd og familie
Endringsledelse
Kunnskapsledelse
Tjenesteutvikling offentlig sektor

Knut Baglo

Knut Baglo

Avdelingsleder Rådgiving

Regional utvikling
Prosess- og prosjektledelse
Kontor og eiendom
Etablererveiledning
Innovasjon etablert næringsliv

Kristin Haanshuus

Kristin Haanshuus

Prosjektleder

Havbruk
Reiseliv
Innovasjon blå sektor
Prosess- og prosjektledelse
Inkubatortjenester

Lill Wenche Welle

Lill Wenche Welle

Prosjektleder

Vertskap Proneo Stjørdal
Administrasjon
Møteromsutleie

Paul Sverre Røe

Paul Sverre Røe

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Prosess og prosjektledelse
Etablererveiledning
Mat og natur
Innovasjon grønn sektor

Per Anders Folladal

Per Anders Folladal

Daglig leder

Styre- og strategiutvikling
Endringsledelse
Prosess- og prosjektledelse
Digitalisering
Lean

Per Arne Sørli

Per Arne Sørli

Prosjektleder

Prosess- og prosjektledelse
Finansiering og støtte for vekst
Nettverk havbruk

Petter Thorsen

Petter Thorsen

Prosjektleder

Reiseliv og opplevelse
Mat og natur
Folkehelse
Etablererveiledning

Rasmus Rønning

Rasmus Rønning

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Prosess- og prosjektledelse
Innovasjon etablert næringsliv
Digitalisering og automatisering
Etablererveiledning

Sindre L. Nyeng

Sindre Lutdal Nyeng

Prosjektleder

Ide til marked
Kommersialisering
Styre og strategiutvikling
Inkubatortjenester

Stein Morten Holberg

Stein Morten Holberg

Inkubatorleder

Forretningsutvikling
Internasjonalisering
Finansiering og støtte for vekst
Inkubatortjenester

Stig F. Krokstad

Stig F. Krokstad

Avdelingsleder administrasjon og eiendom

Forretningsprosesser
Digitalisering
Flyt og effektivisering
Digital markedsføring
Eiendomsforvaltning

Stine-Aileen Strand

Stine-Aileen Strand

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Prosess- og prosjektledelse
Strategiutvikling
Analyse
Inkubatortjenester

Tore Svartås

Tore Svartås

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Prosjektutvikling FoU
Prosess- og prosjektledelse
Etablererveiledning
Bærekraft og sirkulærøkonomi

Torhild Aarbergsbotten

Torhild S. Aarbergsbotten

Avdelingsleder Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor
Bærekraft og sirkulærøkonomi
Prosess- og prosjektledelse
Samfunnsutvikling

Tove Vålen

Tove Vålen

Prosjektleder

Vertskap Proneo Verdal
Administrasjon
Møteromsutleie

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator

Forretningsutvikling
Leverandørutvikling
Klyngeledelse og nettverksarbeid
Prosess- og prosjektledelse
Forbedringsprosesser og lean