Menneskene

Menneskene i Proneo danner grunnlaget for all verdiskaping i våre kundeforhold. Under følger en presentasjon av våre ansatte. Du kan klikke på bildene og lese mer om hver enkelt.

Christian Wee

Daglig leder

Internasjonalisering
Strategi og forretningsutvikling
Forskning og utvikling
Reiseliv
Digital formidling
Produktutvikling
Kulturforståelse
Styrearbeid

Ebbe Deraas

Ebbe Deraas

Forsvarskoordinator Midt-Norge

Forsvar og Forsvarsindustri
Nettverksbygging
Mentorering

Hanna Maroz

Hanna Novik

Prosjektleder

Digitaliseringsstrategi
Digital markedsføring
Tjenestedesign
Forretningsanalyse
Prosess-effektivisering

Heidi Totsås

Heidi Totsås

Prosjektleder

Etablererveiledning
Inkubatortjenester
Helse, velferd og familie
Endringsledelse
Kunnskapsledelse
Tjenesteutvikling offentlig sektor

Henrik Skjørstad

Prosjektleder
jon-ivar

Jon-Ivar Holmslet

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Markedsføring
Prosjekt og prosessledelse
Lokalmat
Festivalutvikling

Knut Baglo

Knut Baglo

Avdelingsleder Rådgiving

Regional utvikling
Prosess- og prosjektledelse
Kontor og eiendom
Etablererveiledning
Innovasjon etablert næringsliv

Kristin Haanshuus

Kristin Haanshuus

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Innovasjon blå sektor
Prosjektledelse
Inkubatortjenester
Havbruk
Reiseliv

Lill Wenche Welle

Lill Wenche Welle

Prosjektleder

Vertskap Proneo Stjørdal
Administrasjon
Møteromsutleie

Mia Ibsen

Mia Ibsen

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Idé til marked
Markedsføring
Etablererveiledning
Inkubatortjenester

Petter Thorsen

Petter Thorsen

Prosjektleder

Reiseliv og opplevelse
Mat og natur
Folkehelse
Etablererveiledning

Stig F. Krokstad

Stig F. Krokstad

Avdelingsleder administrasjon og eiendom

Forretningsprosesser
Digitalisering
Flyt og effektivisering
Digital markedsføring
Eiendomsforvaltning

Terje Stewart Marriott

Prosjektleder

Nærmere info kommer

Tonje Liff

Tonje Liff

Prosjektleder

Digital markedsføring
Juridisk metode
Prosjektledelse
Kommunikasjon og mellommenneskelige forhold
Etablererveiledning

Tore Svartås

Tore Svartås

Prosjektleder

Forretningsutvikling
Prosjektutvikling FoU
Prosess- og prosjektledelse
Etablererveiledning
Bærekraft og sirkulærøkonomi

Tove Vålen

Tove Vålen

Prosjektleder

Vertskap VIPsenteret
Administrasjon
Møteromsutleie
Etablererveiledning
Inkubatortjenester

Vidar Knoff

Prosjektleder

Etablerer veiledning
Forretningsutvikling
Digital markedsføring
Finansiering / støtte for vekst

Vigdis Haldorsen

Prosjektleder

Bedriftsrådgivning
Prosess- og prosjektledelse
Ledelse og organisasjon
Finans og økonomi