Tore Svartås

Prosjektleder

Tore Svartås

Forretningsutvikling
Prosjektutvikling FoU
Prosess- og prosjektledelse
Etablererveiledning
Bærekraft og sirkulærøkonomi

Tore har lang erfaring fra rådgiving innen forretningsutvikling og prosjektutvikling. Han er godt kjent med hvilke muligheter som finnes for finansiering av prosjektutvikling med offentlige virkemidler. Tore er godt kjent med finansieringsordninger som SkatteFUNN, Grønn plattform og andre midler fra Forskningsrådet. Han er også godt kjent med ulike finansieringsordninger fra Innovasjon Norge.

Prosjekterfaring

Norsk Katapult - Katapultnode Trøndelag. Norsk Katapult består av 5 katapultsentre lokalisert i Norges sterkeste industrimiljøer, som tilbyr tilgang til testfasiliteter og kompetanse til SMB-sektor. I en utlysning i september 2022 ble det åpnet for konkurranse om etablering av inntil 8 regionale noder i katapultsystemet. Nodene skal forsterke og komplettere de nasjonale katapultenes tilbud, i samarbeid med katapultene. Proneo AS ble i samarbeid med Aker Solutions, Rørosklyngen og Skogmo Industripark tatt opp som pilotnode, Proneo har ansvar for prosjektledelse.

Norske Skog Skogn. Fiborgtangen Næringspark ble etablert i samarbeid med Norske Skog Skogn for å ivareta utvikling av eiendom og nye prosjekt og etableringer på industriområdet Fiborgtangen Sør på Skog. Prosjektleder

Industrinavet i Trøndelag. Et klyngeprosjekt for industri og næringsliv, som skal bidra til å etablere nye prosjekt og øke kompetansen hos klyngedeltakerne. Prosjektleder

Retura IR. Returvirke - et prosjekt med målsetting å finne nye og mer høyverdige bruksområder for innsamlet og knust trevirke. Prosjektet resulterte i bruk av sortert flis fra returvirke til framstilling av bærekraftige bygningsplater.

Jordfabrikken AS. Et prosjekt i regi Innherred Renovasjon, som hadde en utfordring med å finne bærekraftig utnytting av innsamlet hageavfall. Mulighetssøk resulterte i prosjektetablering sammen med Felleskjøpet Agri/Nordic Garden og Ecopro AS.

Norges Forskningsråd. Kompetansemegler - en rolle som skal bidra til å spre kunnskap om Norges Forskningsråd sine programmer og aktiviteter i næringsliv og i offentlig sektor i Trøndelag.