Tore Svartås

Prosjektleder

Tore Svartås

Forretningsutvikling
Prosjektutvikling FoU
Prosess- og prosjektledelse
Etablererveiledning
Bærekraft og sirkulærøkonomi

Tore har lang erfaring fra rådgiving innen forretningsutvikling og prosjektutvikling. Han er godt kjent med hvilke muligheter som finnes for finansiering av prosjektutvikling med offentlige virkemidler.

Prosjekterfaring

Norske Skog Skogn. Fiborgtangen Næringspark ble etablert i samarbeid med Norske Skog Skogn for å ivareta utvikling av eiendom og nye prosjekt og etableringer på industriområdet Fiborgtangen Sør på Skog. Prosjektleder

  • ()

Industrinavet i Trøndelag. Et klyngeprosjekt for industri og næringsliv, som skal bidra til å etablere nye prosjekt og øke kompetansen hos klyngedeltakerne. Prosjektleder

  • ()

Retura IR. Returvirke - et prosjekt med målsetting å finne nye og mer høyverdige bruksområder for innsamlet og knust trevirke. Prosjektet resulterte i bruk av sortert flis fra returvirke til framstilling av bærekraftige bygningsplater.

  • ()

Jordfabrikken AS. Et prosjekt i regi Innherred Renovasjon, som hadde en utfordring med å finne bærekraftig utnytting av innsamlet hageavfall. Mulighetssøk resulterte i prosjektetablering sammen med Felleskjøpet Agri/Nordic Garden og Ecopro AS.

  • ()

Norges Forskningsråd. Kompetansemegler - en rolle som skal bidra til å spre kunnskap om Norges Forskningsråd sine programmer og aktiviteter i næringsliv og i offentlig sektor i Trøndelag.

  • ()