Trøndelag rigges for bærekraftig batteriproduksjon

12. mars 2021

Fiborgtangen

Equinor, Hydro og Panasonic ønsker å etablere en batterifabrikk for elbiler i Norge. Dersom den havner i Trøndelag, betyr det minst 2.000 nye arbeidsplasser i regionen. Proneo har bistått flere av kommunene med prosjektledelse og søknadsutvikling.

Fornybar norsk kraft er attraktiv for å gjøre produksjon av batterier mer bærekraftig. Hele 82 kommuner har søkt om å få batterifabrikk for elbiler plassert hos seg. 18 av disse er kommuner i Trøndelag.

Trøndelag ideell
Tore Svartås, prosjektleder Proneo

Tore Svartås, prosjektleder Proneo

Proneos prosjektleder for søknaden til Verdal og Levanger kommune, Tore Svartås, mener Trøndelagsregionen har noen konkurransefortrinn det skal bli vanskelig å komme utenom. Han peker på at aksen Orkanger–Steinkjer fyller alle kriterier i utlysningen.  

– Trøndelag har sterk industrikompetanse, to universitet, ledende forskningsmiljøer på NTNU og SINTEF, samt et stort befolkningsgrunnlag som gjør det mulig å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft til de nye arbeidsplassene, sier han.

Svartås peker også på at regionen har svært god infrastruktur i form av toglinje gjennom området, etter hvert ny firefelts E6, tilgang til havn og nærhet til flyplass.

Viktige kriterier

De potensielle kandidatene for lokalisering må i første rekke innfri noen viktige hovedkrav. Fabrikken vil kreve en stor tomt på opptil 1000 dekar, tilgang på elektrisk kraft, vann og ikke minst arbeidskraft. Videre er infrastruktur og logistikk, for eksempel nærhet til flyplass, jernbane og havn, trukket frem som svært viktig i utlysningen.

To sterke kandidater

Da Levanger og Verdal presenterte sin felles løsning for lokasjon for batterifabrikken uttalte de til MN24:
– Levanger og Verdal ligger midt i arbeidsregionen Innherred. Innenfor en times kjøring fra Fiborgtangen Næringspark og Verdal Industripark bor 190.000 personer. Hele region Innherred er et felles bo- og arbeidsmarked med effektive pendlerveier, påpeker aktørene bak den felles fabrikksøknaden.

Og da Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal, presenterte Stjørdal kommunes planer uttalte han følgende til avisa Bladet:
– Vi har tomt som er klar, og vi har areal som kan omreguleres uten store problemer for en eventuell utvidelse. I tillegg har vi tilgang på rikelig med kraft og vann, som også er viktig for en slik etablering. Når vi i tillegg ligger midt i navet av den mest folkerike bo og arbeidsmarkedsregionen i Trøndelag og at vi er knutepunkt for logistikk, så mener jeg vi skal svare opp godt i forhold til de krav som er satt fra interessentene så langt, sier Vigdenes.

Prosjektleder i Proneo Torhild Aarbergsbotten

Torhild S. Aarbergsbotten, prosjektleder Proneo

–Dette er to svært spennende søknader som viser hvilke unike forutsetninger vi sitter på her i Trøndelag, sier Torhild S. Aarbergsbotten, prosjektleder i Proneo for søknaden knyttet til Stjørdal kommune.

De to søknadene Proneo har vært involvert i, støtter begge godt opp om kriteriene og har i tillegg noen spennende nytenkninger, forteller Aarbergsbotten.  I Levanger og Verdal har de spilt inn muligheter for selvgående fraktskip fra Skogn til Ørin. På Stjørdal er den foreslåtte tomten plassert tett ved planlagte Hell Smart Mobility, som har som mål å bli en internasjonalt ledende test- og utviklingsarena for fremtidens smarte teknologier innenfor transport, mobilitet og autonomi.

–Her ligger det med andre ord også store utviklings- og vekstmuligheter for andre næringer ved en slik etablering. Hele denne verdikjeden vil kreve en mengde innsatsfaktorer som vil gi enorme ringvirkninger og verdiskaping, poengterer hun. 

For det Nye

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping både gjennom innovasjon i offentlig sektor og utvikling av eksisterende næringsliv. Denne erfaringen, og god kjennskap til virkemiddelapparatet og det politiske miljøet, samt et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt, gjør de godt rigget for slike oppdrag.

–Proneo betyr «For det Nye», og det forplikter, sier Svartås.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Tore Svartås

Tore Svartås

Prosjektleder
[/wpbb-if]