Fremtidens transportteknologi

19. oktober 2020

Hell Arena

Etter mange års arbeid, er det endelig klart for å kunne få regulert området Hell Arena. Målet er at området skal bli en internasjonalt ledende test- og utviklingsarena for fremtidens smarte teknologier innenfor transport, mobilitet og autonomi. Her kan ulike transport- og mobilitetssystemer fra luft, land og sjø møtes. Man skal tilby muligheter for testing under alle 4 årstider på sammen bane – hver dag hele året.

Visjonen er at man skal bidra til et mer effektivt, sikrere og grønnere samfunn og nye bærekraftige arbeidsplasser gjennom smart mobilitet.

-Vi er inne i et generasjonsskifte hva gjelder infrastruktur, transport og mobilitet. Flere av transportsystemene blir elektriske og autonome. Det blir stadig flere transportstrukturer, som også skal vedlikeholdes, sier

Prosjektleder i Proneo Torhild Aarbergsbotten

Torhild S. Aarbergsbotten, prosjektleder Proneo

prosjektleder Torhild Aarbergsbotten i Proneo. 
Med flere trafikanter som er i bevegelse, øker også behovet for sikkerhet og trygghet. Den teknologiske utviklingen går i et stadig økende tempo. Skal vi klare å være i forkant av utviklingen, må det legges til rette for mer forskning og utvikling innenfor transport- og mobilitetsområdene. Det vil være et stort behov for testing og utvikling på lukkede anlegg før en tar i bruk nye teknologier ute i de virkelige miljøer.

Trondheim har de fremste teknologiske miljøer i landet, og på flere områder også verdensledende, med NTNU og Sintef. Særlig innenfor autonomi og digital teknologi er vi langt fremme. Et anlegg som Smart Mobility Norway vil bygge opp om områdene vi er nasjonalt ledende på, og bidra til viktig samfunns- og næringsutvikling.

Fremtiden skal skapes i Trøndelag og på Stjørdal.