Smart Manufacturing

Norsk katapult

Små og store bedrifter i de fleste bransjer må utvikle, teste og simulere sine prosesser og produkter for å bygge konkurransekraft.

Katapultene tilbyr «industrielle treningsanlegg» med utstyr og kompetanse, så bedriften kan konkurrere på topp internasjonalt nivå.

I katapulten får bedriften:

  1. tilgang til en internasjonalt ledende testfasiliteter og kompetanse,
  2. hjelp til å utvikle, teste og simulere både produkter, tjenester og prosesser, og
  3. et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, mindre tester i labskala, eller lengre innovasjonsløp.

Katapultene bistår bedrifter i alle bransjer som utvikler eller produserer fysiske produkter, ser et vekst-potensial i eksisterende eller nye markeder, eller som er eksponert for økt konkurranse i sitt marked.

Sjekk ut hva katapulten kan gjøre for din bedrift på norskkatapult.no, eller ta kontakt på epost Info@norskkatapult

Smart Manufacturing

Smart Manufacturing er ett av åtte nye regionale katapult-noder, som sammen med de fem nasjonale sentre, gir bedriftene tilgang til en internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse

Katapultene

Norsk katapult skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge. Dette skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av internasjonalt ledende katapulter.

Smart Manufacturing

Smart Manufacturing er en av åtte nye regionale katapult-noder, som sammen med fem nasjonale sentre, gir bedriftene tilgang til internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse.

I katapultene kan bedriftene utvikle, teste og simulere sine produkter, tjenester og prosesser.

Med et katapult-prosjekt kan bedriften redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, øke kunnskapen i bedriften, og raskere ta steget fra idé til markedsintroduksjon. Det er nøkkelen til økt konkurransekraft og styrket markedsposisjon.

Leveransen fra katapultene tilpasses bedriftens behov, og kan bestå av noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, mindre tester i labskala eller lengre innovasjonsløp.

Katapultene bistår små, mellomstore og store bedrifter – oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter – i de aller fleste bransjer.

Katapultene

Norsk katapult skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge. Dette skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av internasjonalt ledende katapulter.

Katapultene er viktig for å bygge konkurransekraft, og lykkes i internasjonal konkurranse. Kall det gjerne et industrielt treningsanlegg der en lærer av de beste og settes i stand til å konkurrere på toppnivå.

Nå er fem nasjonale katapult-sentre etablert. Ambisjonen er å utvikle 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Katapult-sentrene skal være komplementære og med det utfylle hverandres tjenester.

I november 2022 ble åtte regionale katapult-noder pekt ut. Det er en betydelig forsterkning av Norsk katapult, som gjør at flere norske bedrifter får tilgang til testfasiliteter og industri-kompetanse.

På kort tid har vi rigget god tilgang til industri-nær kompetanse og testfasiliteter – som i 2022 bidro med over 900 katapult-prosjekter- med deltakere fra hele Norge.

Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kontaktperson