Henrik Skjørstad

Prosjektleder

henrik

Lean som strategi, metodikk, verktøy
Prosjektledelse
Virtual design and Construction
Prosessforbedring
Logistikk og innkjøp

Henrik kommer fra en stilling som Lean- og kvalitetsleder i GL-bygg. Her har han hatt ansvar for implementering og utvikling av lean som driftsstrategi i kombinasjon med å jobbe med Iso-sertifisering etter standardene 9001, 14001 og 45001.

Fra tidligere har han erfaring fra flere bransjer og ulike roller. Henrik startet sin yrkeskarriere som tømrer før han utdannet seg og jobbet som helikopterpilot. Videre har han vært trainee i Proneo og hospitert ved Trøndelags Europakontor i Brussel.

I perioden 2016-2019 jobbet han som gründer i egen virksomhet, samtidig som han studerte logistikk ved fagskolen Innlandet. Etter endt utdanning jobbet han som prosjektleder i Skogmo Industripark, og har bygd på med kompetanse innen innkjøp og sertifiseringen virtual design and construction (VDC) ved NTNU.