Næringspark

Vi bidrar til utvikling, drift og vedlikehold av næringsparker med tilhørende servicetjenester.

  • Effektiv utvikling av næringsparker og samlokaliseringsløsninger
  • Oppbygging av servicetjenester rundt miljøene
  • Bidrag til utviklingsorienterte miljøer basert på gode arealløsninger

Gjennom arbeidet med VIPsenteret, Verdal Industripark og Proneo Næringspark, Stjørdal har vi bygd opp betydelig kompetanse, systemer, rutiner og modeller for utviklingsarbeid.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn