Tonje Liff

Prosjektleder

Tonje Liff

Digital markedsføring
Juridisk metode
Prosjektledelse
Kommunikasjon og mellommenneskelige forhold
Etablererveiledning

Tonje har formell utdannelse innen rettsvitenskap og Human Resource Management. Hun er opptatt av utvikling, tydelige mål, struktur og effektiv kommunikasjon. Tonje er godt vant med teamarbeid, og er løsnings- og resultatorientert.

Tonje har tidligere jobbet som leder innen salg i privat sektor, samt juridisk metodebruk i offentlig sektor. Hun har førstehåndserfaring med bedriftsutvikling som selvstendig næringsdrivende innen digital markedsføring og ledelse.