Kristin Haanshuus

Inkubatorleder

Kristin Haanshuus

Forretningsutvikling
Innovasjon blå sektor
Prosjektledelse
Inkubatortjenester
Havbruk
Reiseliv

Kristin har lang erfaring i å veilede gründere og oppstartsbedrifter i forretningsutvikling. Hun er en erfaren inkubator- og prosjektleder og liker å jobbe i team. Kristin jobber tett med sentrale aktører i de fleste bransjer og liker å koble kompetanse og teknologi mellom bransjer, for å skape nye innovative samarbeid.

Prosjekterfaring

Ocean GeoLoop AS. Operativ prosjektdeltaker/management for etableringen av selskapet, og prosjektleder for pilotprosjekt på biomasse i sjø. Ocean GeoLoop AS er et teknologiselskap for fangst, lagring og anvendelse av CO2.

Genra AS. Gründerveileder ved oppstart og kommersialisering, bistand til finansiering og forretningsutvikling. Genra AS utvikler system for aktiv gjenfangst av Rognkjeks i merd. Submerged AS. Bistand til finansiering og forretningsutvikling.

Submerged AS utvikler teknologi for lusetelling og biomassemåling i merd.

Røyrvik og Osen kommune. Prosjektdeltaker i strategi og forankringsfasen i omstillingsprosess.