Kristin Haanshuus

Prosjektleder

Kristin Haanshuus

Forretningsutvikling
Innovasjon blå sektor
Prosjektledelse
Inkubatortjenester
Havbruk
Reiseliv

Kristin har lang erfaring i å veilede gründere og oppstartsbedrifter i forretningsutvikling. Hun er en erfaren prosjektleder og liker å jobbe i team. Kristin jobber tett med sentrale aktører i havbruksnæringen og liker å koble kompetanse og teknologi mellom bransjer, for å skape nye innovative samarbeid.

Prosjekterfaring

Ocean GeoLoop AS. Operativ prosjektdeltaker/management for etableringen av selskapet, og prosjektleder for pilotprosjekt på biomasse i sjø. Ocean GeoLoop AS er et teknologiselskap for fangst, lagring og anvendelse av CO2.

  • ()

Genra AS. Gründerveileder ved oppstart og kommersialisering, bistand til finansiering og forretningsutvikling. Genra AS utvikler system for aktiv gjenfangst av Rognkjeks i merd. Submerged AS. Bistand til finansiering og forretningsutvikling.

  • ()

Submerged AS utvikler teknologi for lusetelling og biomassemåling i merd.

  • ()

Røyrvik og Osen kommune. Prosjektdeltaker i strategi og forankringsfasen i omstillingsprosess.

  • ()