Gjennombrudd for trøndersk havbruksteknologi

06. desember 2021

rolleye

Gründerbedriften Submerged har utviklet en banebrytende sensorteknologi til bruk i lakseoppdrett. Denne uka hentet de ut testresultater som viser at teknologien er på plass, og at sensorene måler med høy nøyaktighet. Dette gjennombruddet betyr at Submerged har en svært konkurransedyktig løsning i et nytt og internasjonalt marked.

RollEye er en kamerabasert sensorplattform for havbruk som brukes til å samle informasjon om fisken og miljøet den lever i. Plattformen består av tre kamera, lyskilder, temperatur-, dybde- og oksygensensor. Til nå har RollEye lært å telle lakselus og måle snittvekt for fisken i merden der den henger nedsenket via en vinsj. Det er et vedlikeholdsfritt kamerasystem med mange sensorer og innebygget kunstig intelligens.

Patentert teknologi

Takket være patentert teknologi mot urene linser er RollEye-systemet tilnærmet vedlikeholdsfritt. Submerged har utviklet en egen smart-vinsj som automatisk posisjonerer kamerasystemene i merden. Det sørger for at et representativt utvalg av fisken blir analysert hver dag.

– Dette er blant nøkkelfaktorene til teknologien, forteller Lars Martin Sandvik Aas i Submerged. – Et representativt utvalg er mye viktigere enn antall megapiksler på kameraet.

Lars Martin Sandvik

Lars Martin Sandvik Aas, gründer av Submerged AS

Automatisk lusetelling

For oppdretterne er det svært viktig å ha kontroll på både snittvekt på fisken og antall lus. Sensorene overvåker fisken og teller lakselus automatisk. Systemet måler også hvor stor laksen er, slik at oppdretteren kan optimalisere fôring og slakte fisken når den har rett størrelse. Målerne har vært i sjøen utenfor Flatanger i en testfase der de også brukes til å samle data for å trene opp den kunstige intelligensen i systemet, såkalt maskinlæring.

Fram til nå har lusetelling blitt gjort manuelt, noe som er både kostnadskrevende og unøyaktig. Mattilsynet har gitt grønt lys for at oppdrettsaktører kan søke om å ta i bruk digitale sensorer til lusetelling. Dermed har det åpnet seg et nytt marked.

– Dette vil i første omgang gi oppdrettere et bedre beslutningsgrunnlag. I neste omgang vil det gi et bedre grunnlag for datadreven analyse av virksomheten, sier Sandvik Aas.

Svært presise målinger

Kontrollmålinger gjort ved slakting av fisk viser at Submerged sine sensorer er svært presise, med et gjennomsnittlig avvik på under 0,5 prosent på snittvekt. Det er et konkurransefortrinn, da det i leverandørbransjen er flere selskap som jobber med sensorteknologi for fisk, men ingen som oppgir en slik nøyaktighet. Det unike med RollEye er at den har både en patentert selvrensende design og en patentert teknologi for lusetelling, foruten 3D-kameraer som avbilder fisken fra alle sider og en selvrensende oksygenmåler. I tillegg bruker den innsamlet informasjon til automatisk posisjonering i merden.

Utviklet i Trøndelag

Teknologien er utviklet og testet i Trøndelag. Submerged har base i Rissa i Indre Fosen og har samarbeidet tett med oppdrettsnæringen i Flatanger om videreutvikling og testing.

– Vårt nettverk innen havbruk, spesielt i Flatanger og bedrifter knyttet til Havbruksparken der, har vært sentralt i utviklingsløpet, forteller prosjektleder Kristin Haanshuus i Proneo.
– Disse aktørene har vært viktige for markedskompetanse, produktutvikling og testing. Proneo har også et godt samarbeid med Connect Midt, som på vegne av Innovasjon Norge kobler selskaper til mentorer, rådgir gjennom Springbrett-programmet og tilfører nettverk, sier Haanshuus. 

Ser mot utlandet

Flere aktører konkurrerer hardt om å være først ute med den beste teknologien på området. Teknologi-gjennombruddet som kom denne uka, bekrefter at Submerged har utviklet en svært presis løsning som er konkurransedyktig.

– Vi ser at denne typen sensor er ønsket av hele oppdrettsnæringen. For oss er det meget viktig å vise at vi leverer på lusetelling og snittvektsmåling. Resultatene viser at vi trolig har den beste metodikken for kamerabasert snittvektsmåling i markedet. Derfor er disse resultatene svært viktige for oss og for den videre veksten av selskapet. Markedet er stort i Norge, men teknologien er etterspurt også langt utenfor landegrensene, sier Lars Martin Sandvik Aas i Submerged.

Proneos inkubator

– Våre rådgivere i Proneo har vært viktige døråpnere og hjelpere for Submerged. I tillegg til å gi råd tar de også på seg piggskoa, forteller Sandvik Aas.

Submerged ble tatt opp i Proneos inkubator tidlig i 2019. Prosjektlederen i Proneo, mener samarbeidet med Submerged er et godt eksempel på hvordan Proneo inkubator fungerer.
– Vi har brukt interne ressurser i forretningsutviklingen, men også koblet på eksterne ressurser og nettverk. Vi har bistått med forretningsutvikling, blant annet markedsarbeid og kapitalinnhenting i tillegg til strategiske valg både på kort og lang sikt knyttet til blant annet forretningsmodell, økonomi og utvikling, sier hun.


Om Submerged

Submerged AS ble etablert i 2018 av gründeren Lars Martin Sandvik Aas, som senere fikk med seg Håvard Lein Braa. Sammen utvikler de en systemløsning for automatisk telling av lakselus samt måling av biomasse. Gründerne har høy formell og bred praktisk kompetanse med fagbrev og bachelorgrad i elektronikk, mastergrad i kybernetikk og fysikk, samt doktorgrad i anvendt optikk.

Selskapet har de siste årene utviklet en produktportefølje der de bruker kamera og optisk teknologi for å forbedre hverdagen for norske oppdrettere og norsk fisk, samt bidra til å flytte forskningsfronten innen marinbiologi.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Kristin Haanshuus

Kristin Haanshuus

Inkubatorleder
[/wpbb-if]