Vigdis Haldorsen

Prosjektleder

Vigdis Haldorsen

Etablererveiledning
Inkubatortjenester
Finansiering og støtte for vekst
Kommuneavtaler

Vigdis har solid erfaring i å veilede både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter med økonomirådgivning og forretningsutvikling, ledelse og coaching. Hun jobber tett opp i mot flere kommuner hvor vi leverer etablererveiledning og har kontakt med administrativ og politisk ledelse. Vigdis er godt kjent i virkemiddelapparatet og kjenner til de fleste finansieringsmulighetene.

Prosjekterfaring

Ytre namdal. Arbeid med etablering av kontorsted i Flatanger og Rørvik. Bidro aktivt med intern kompetanseoverføring med mål om at nyansatte skal bli en del av "Team Proneo"

Vuku gårdsmeieri AS. Økonomivurderinger, finans, teamutvikling, kompetanseutvikling, byggeprosess frem til ferdig ysteri januar

Frosta kommune. Oppfølging av administrativ og politisk ledelse i forbindelse med næringsutvikling. Proaktiv på førstelinje og koble riktig kompetanse på prosjekter.