Vinneren av MittNett-prisen er kåret

30. november 2020

Mittnett_pris

F.v. Amanda Sotberg, Verdal Næringsforum, Gerd Woll Grønn, initiativtaker, Kathrine Lundgren og Arild Gaasvik, Vuku gårdsmeieri, Arild Klokkerhaug, Næringsforeningen i Levanger, Vigdis Haldorsen, Proneo AS

I dag ble MittNett-prisen delt ut for første gang, og prisen gikk til Kathrine Sandvold Lundgren, som mandag formiddag troppet opp på VIPsenteret i Verdal i tro om at hun og Arild Gaasvik skulle diskutere budsjettet for 2021 med prosjektleder Vigdis Haldorsen i Proneo.

– Dette var veldig overraskende. Jeg trodde vi skulle på budsjettmøte, sier en overrasket og rørt mozzarella-gründer fra Vuku gårdsmeieri før hun bryter ut i latter i vrimleområdet rundt langbordet i andre etasje på VIPsenteret.

kathrine_lundgren

Kathrine Lundgren og Arild Gaasvik fra Vuku gårdsmeieri

Juryen, som har bestått av representanter fra Steinkjer Næringsforum, Næringsforeningen i Levanger, Verdal Næringsforum og Proneo, har lagt følgende kriterier og vurderinger til grunn for beslutningen:

– Kandidaten har oppnådd synlige og konkrete resultater gjennom å bygge et nytt produksjonsanlegg for produksjon av egen mozzarella og i tillegg dratt i gang et viktig samlingspunkt gjennom etablering av Bærja kafe.
– Virksomheten har et stort potensiale for arbeidsplasser og vekst.
– Utviklingen av forretningen er kommet så langt at varehandelen banker på døra og vil ha produktene i butikkhyllene. 
– Ideen er bærekraftig – dette er kortreist mat med hjerte for bygda.

Fakta om MittNett-prisen:

  • MittNett-prisen skal være en anerkjennelse til kvinner, enten som enkeltperson, bedrift eller organisasjon som har utmerket seg i arbeidet for samfunns- og næringsutvikling.
  • MittNett-prisen skal sette fokus på betydningen av kvinner som gründere og i sammenheng med utvikling av arbeidsplasser og næringsliv. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt.
  • Formålet med MittNett-prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd».