Stig F. Krokstad

Avdelingsleder administrasjon og eiendom

Stig F. Krokstad

Forretningsprosesser
Digitalisering
Flyt og effektivisering
Digital markedsføring
Eiendomsforvaltning

Stig er den som holder orden i sysakene internt i Proneo. Han har god forståelse av sammenhengen mellom forretningsprsesser og hvordan man kan utnytte ulike digitale løsninger for å oppnå optimal flyt og effektivitet. Stig har god erfaring i å implementere og forvalte administrative systemer alt fra økonomiprogram, prosjektstyringsverktøy og til digitale verktøys for å håndtere sosiale media i markedsføringssammenheng. Han trives best med operativ og konkret jobbing, gjerne sammen med en kunde eller to.

Prosjekterfaring

Proneo AS. Avdelingsleder for administrasjon og eiendom med ansvar for alt av back-office i Proneo samt eiendom og næringsparkprosjekter.

Siva Verdal Eiendom AS. 14 år som daglig leder av selskapet med ansvar for drift, vedlikehold, forvaltning og utleie.

Gangstad gårdsysteri. Rådgiving knyttet til kartlegging, planlegging og valg av nytt økonomisystem og regnskapsfører.