Stig F. Krokstad

Avdelingsleder administrasjon og eiendom

Stig F. Krokstad

Forretningsprosesser
Digitalisering
Flyt og effektivisering
Digital markedsføring
Eiendomsforvaltning

Stig er den som holder orden i sysakene internt i Proneo. Han har god forståelse av sammenhengen mellom forretningsprsesser og hvordan man kan utnytte ulike digitale løsninger for å oppnå optimal flyt og effektivitet. Stig har god erfaring i å implementere og forvalte administrative systemer alt fra økonomiprogram, prosjektstyringsverktøy og til digitale verktøys for å håndtere sosiale media i markedsføringssammenheng. Han trives best med operativ og konkret jobbing, gjerne sammen med en kunde eller to.

Prosjekterfaring

Proneo AS. Avdelingsleder for administrasjon og eiendom med ansvar for alt av back-office i Proneo samt eiendom og næringsparkprosjekter.

  • ()

Siva Verdal Eiendom AS. 14 år som daglig leder av selskapet med ansvar for drift, vedlikehold, forvaltning og utleie.

  • ()

Gangstad gårdsysteri. Rådgiving knyttet til kartlegging, planlegging og valg av nytt økonomisystem og regnskapsfører.

  • ()